Saturday

Hadis Tentang Keutamaan Puasa Bulan Sya'ban[Keutamaan Nisfu Sya'ban]

Banyak Keutamaan Puasa Dalam Bulan Sya'ban yang anda dapatkan jika anda mau mengamalkannya paling tidak satu hari bisa anda lakukan.

Sebelum menjelaskan keutamaan Puasa Bulan Sya'ban, kita ketahui kata "Sya'ban terdiri dari lima huruf Syin, yang berarti Asy-Syaraf (Kemulyaan). 'Ain yang berarti Al-Uluww (Tingggi), Ba yang berarti  Al-Birr (kebajikan), Alif yang berarti Al-Ulfah (kelembutan), dan Nun yang berarti An-Nur (Cahaya). bulan sya'ban ini karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, yang didalamnya dibukanya pintu kebaikan, berbagai keberkahan turun, berbagai kesalahan diabaikan dan berbagai kesalahan dihapuskan, maka dibulan ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhamad Salallahu alihi wasalam, 

bagaimana dengan keutmaan bulan Sya'ban sendiri, dalam sebagia hadis Nabi menjelasakan tentang keutamaan bulan sya'ban antara lain sebagai berikut :

dalam hadis nabi dijelaskan :"dari Aisyah ra, dia berceritaka bahwa Rasulullah pernah berpuasa sehiingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka dan beliau berbuka sehinggga kami mengatakan beliau tidak berpuasa, Aku menyukai puasa beliau di bulan sya'ban , lalu aku bertanya . "wahai Rasulullah mengapa engkau berpuasa pada bulan sya'ban?" Beliau menjawab:"Wahai Aisyah, Sya'ban adalah bulan ketika malaikat maut menandai nama orang yang dicabut nyawanya pada waktu yang tersisa di tahun itu, dan aku ingin namaku ditandai saat aku dalam keadaan berpuasa.

dengan dasar itu maka banyak umat islam ketika bulan sya'ban disunah kan untuk berpuasa sya'ban, Dalam Hadis lain ; Abu Nashr juga pernah memberi tahu kami, dari ayahnya ,dari Tsabit dari Anas Bin Malik ra: Dia bercerita bahwa Nabi Muhamad SAW, pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa ,beliau menjawab ;" Puasa Sya'ban sebagai pengagungan bagi bulan Ramadan.

hadis lain Abdulah ra. pernah berkata :"barang siapa berpuasa pada hari senin dibulan sya'ban, dia akan diberi ampunan.

Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi Muhamad SAW bahwa beliau Bersabda :"Sya'ban adalah bulan ku, Rajab adalah Bulan Allahdan Ramadan bulan umat ku, sya'ban adalah penghapus dosa, sedangkan ramadan sebagai penyuci,

Dari Anas Bin Malik ra, dia bercerita bahwa Nabi Muhamad SAW, pernah bersabda :" Keutaman Bulan Rajab. atas semua bulan  adalah seperti keutamaan Al-Qur''an atas semua ucapan, dan Keutamaan Bulan Sya'ban atas semua bulan seperti keutamaan ku atas semua Nabi, Keutamaan Bulan Ramadan atas semua bulan adaah seperti keutamaan Allah atas seluruh mahluk-Nya.

Sesuai hadis diatas maka bulan sya'ban begitu besar keutamaanya jika kita melakukan puasa sunah, dan sesuai hadis diatas pula bahwa pulan sya'ban adalah bulannya Rasulullah maka sebaiknya kita pada bulan sya'ban melalkukan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhamad dan keluarganya.

Solawat pun banyak keutamanya jika kita baca sebagai mana hadis Nabi :"Barang siapa yang bersolawat satu kali untuk ku , maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. 

Keutamaan Nisfu Sya'ban
untuk malam nisfu Sya'ban ada hadis menjelaskan ' Rasulullah Bersabda " Sesungguhnya Allah turun kelangit dunia pada malam pertenghan bulan sya'ban , lalu memberi ampunan kepada orang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bulu biri biri.

Dan didalam Nisfu Sya'ban disunahka solat 2 Rakaat, Rakaat pertama setelah Fatiha mebaca Qulyaayuhal kafirun...10X dan Rakaat kedua setelah fatihah membaca surat al-Ikhlas 10 X dan do'alah yang terbaik, karena dalam hadis djelaskan :
Abu Nashr memberitahukan dari Malik bin Anas dari Hisyam bin urwah dari Aisyah ra dia bercerita;"aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda :"Allah mengalirkan kebaikan pada empat malam yaitu malam idul fitri malam idul adha, malam petengahan (nisfu) Sya'ban pada malam itu Allah menandai ajal dan rizki serta menetapkan orang yang akan berangkat haji dan malam Arafah sampai Waktu azan' Said menceritakan bahwa ibrahim bin abi najih berkata ada lima dan yang kelima adalah malam jumat.

Itulah keutamaan Puasa bulan Sya'ban dan keutamaan Nisfu Sya'ban menurut hadis nabi, mudah mudahan kita bisa mengamalkannya. aamiin.

Artikel Terkait

Hadis Tentang Keutamaan Puasa Bulan Sya'ban[Keutamaan Nisfu Sya'ban]
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel saya? Silakan berlangganan gratis via email