Wednesday

Hukum Hadiah Bacaan Al Qur'an Di Kuburan

Hukum Hadiah Bacaan Al-Qur'an Di Kuburan 
Hukum Baca Al Quran Di Kuburan seperti Baca Yasin Di Kuburan Hukum Mengaji Di Makam Dan Hukum Tahlil Di Kuburan, bagaimana pendapat ulama.

Ulama ahli fikih sepakat, amalan orang yang masih hidup, yang ditunjukan kepada orang yang telah meninggal, berpahala sama. Amalan itu tidak sebatas mendoakan, tetapi juga amalan-amalan lain seperti sedeka, membaca al-qur’an dan membayar qodo puasa untuk mayit.

Dalam kitab “hujjah ahli As-sunah wal-jama’ah” dijelaskan, masalah membaca ayat al-qur’an untuk mayit terjadi perpedaan pendapat antara ulama.

Menurut Madzab Malikiyah, hal itu makruh. Sedangkan mayoritas ulama mutaakhkhirin memperbolehkannya, dan pendapat itulah berlaku dikalangan kaum muslimin.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW : sesungguhnya beliau telah bersabda, yang artinya : “Barangsiapa yang melewati kuburan dan membaca surat al-Fatihah sebelas kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati, maka diberikan kepadanya pahala dengan hitungan orang yang telah meninggal tadi,”

(dikutip dari buku Dialog Problematika Umat : KH.MA.Sahal Mahfudh)

Artikel Terkait

Hukum Hadiah Bacaan Al Qur'an Di Kuburan
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel saya? Silakan berlangganan gratis via email