Friday

Keutamaan Surat Al Mulk Yang Luar Biasa


Keutamaan Surat Al Mulk Yang Luar Biasa
MARTIZAINFO_ Surat al-mulk adalah surat ke 67 dalam al-Quran surat ini Disebut surat makiyah yang terdiri dari 30 ayat.

nama surat al-mulk ini diambil dari kata al-mulk  yang artinya kerajaan atau kekuasaan , nama al-mulk diambil dari kata al-mulk dari ayat pertama.

Surat al mulk ini juga dikenal dengan surat “AT-TABARAAK” artinya Maha Suci. Surat almulk diturunkan memilik keutamaan dapat menghindarkan manusia dari siksa kubur dan neraka bagi yang membacanya.
Keutamaan yang khusus Surat al-mulk ini memiliki banyak keajaiban yang  dijelaskan oleh  Nabi Muhamad , 

Diantara fadhilah-fadhilah surat al-mulk antara lain,:
Pertama : dalam Hadis Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam:
Sesungguhnya ada suatu surat dari al-Qur’an yang terdiri tiga puluh ayat yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, ialah “TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULK…”
(HR, Ahmad, Abu Dawud , Turmudzi , Nasai, Ibnu Majahdan Ibnu Hibban serta Al-Hakim Dari Abu Hurairah)

Kedua : dalam Hadis Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam yang Artinya : dialah yang menghalangi (sebagai Penghalang)dan dial ah sebagai penyelamat ,yang menyelamatkan dari siksa kubur . yaitu “TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULK…”
(HR, Turmidzi dari Ibnu Abas)

Ketiga : dalam Hadis Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam yang artinya “barang siapa yang membaca “TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULK…”
Pada setiap malam , maka Allah memelihara dia dari siksa kubur. ( HR.Nasai)

Keempat : dari Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah berkata: “barangg siapa membaca surat al-muluk ,datanglah ia pada hari kiamat berada diatas sayapnya malaikat dan baginya muka yang amat bagus seperti muka Nabi Yusuf AS”

Kelima : dari shahabat Anas ra berkata: barang siapa pada waktu malam mau membaca dua surat diatas ( surat as-syajadah dan Al-Mulk) maka ia seperti orang yang menemui lailatul Qodar.

Keenam : Nabi Bersabda : saya inggin bahwa surat “TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULK…”itu didalam hati setiap orang mu’min( ya’ni dihapal oleh setiap orang mumin)”(HR.Hakim)

Itulah manfaat surat almuluk untuk kita amalkan agar kita mendapatkan faidahnya.

Keutamaan Surat Al Ikhlas Menurut Hadis
Surat Al Ikhlas terdiri dari 4 ayat, dimana surat al ikhlas ini memiliki banyak keutamaan disetiap orang yang membacanya, berikut surat al ihlas :
artinya :
1. Katakanlah " Dialah Allah Yang Maha Esa
2. Allah Adalah tempat bergantungannya segala sesuatu.
3. Dia Tiada beranak dan tiada diperanakan
4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.

Keutamaan Surat Al ikhlas 
pertama : Orang yang membaca surat alikhlas  1 kali seperti membaca sepertiga alquran.
dalam hadis nabi dijelasakan :
yang artinya " Barangsiapa yang membaca "Qul huwallaahu ahad" maka seakan akan dia telah membaca sepertiga al qur'an.(HR.Ahmad dan An Nasai)

kedua : jika membaca surat al-ikhlas 3 X seperti membaca al qur'an seluruhnya.
dalam hadis hal ini dijelaskan :
yang artinya :" Barangsiapa yang membaca Qulhuwallaahu ahad" tiga kali maka seakan akan telah membaca Al-Qur'an seluruhnya. (HR.AL'Uqaili dari Rajaa Al Ghanawi)

Ketiga : siapa yang membaca 11 X maka akan dibangunkan Rumah disurga.
dalam hadis Nabi dijelasakan :
yang artinya:" barangsiapa yang membaca "Qulhuwallaahu ahad" sebelas kali , Allah membangun rumah untuknya disurga.(HR, Ahmad dan Mu'adz bin Anas)

Keempat : hajatnya akan tercapai :
untuk segala hajat maka bacalah surat alikhlas 1000 kali, pada waktu solat maghrib dengan solat isa. setelah selesai membaca mintalah apa yang dihajatkannya. dengan syarat istiqomah bukan cuman satu kali.

kelima : menghindari semua bala"
caranya sama seperti diatas membaca 1000 kali, sebagai tolak bala'

Keenam : baca setiap hari akan mendapatkan kebaikan dunia maupun ahirat,
Baca Juga : Keutamaan solawat Nuril anwar

Artikel Terkait

Keutamaan Surat Al Mulk Yang Luar Biasa
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel saya? Silakan berlangganan gratis via email